Välkommen till min CV!

 

Jag är en entreprenör med en verktygslåda fylld med breda erfarenheter från bl.a. teknik, service, och försäljning - på alla positioner. Tryggt i botten ligger humor, energi och långsiktighet.

 

Idag driver jag en liten marknadsbyrå som söker både kortare och längre uppdrag. Vid rätt förut-

sättningar kan också anställning vara av intresse, och då inte nödvändigtvis heltid eftersom firman också kräver sin tid.

 

Kika gärna runt här och se vad jag är för en filur, och gör ett besök hos Start@uP via länken i stycket ovanför. Vänligen!

 

V I S I O N att ha sålt in och slut på på mina och arbetskamraternas idéer.

M Å L att ansvara för flera enheter, alternativt större med komplex organisation.

S T R A T E G I jag utvecklas med framtiden, i utvecklingsvilliga verksamheter.

 

V Ä R D E G R U N D Uppvuxen som äldst av fyra bröder i en familj vars värderingar och tradition är starkt kopplat till arbete. Vi arbetar hårt som anställda eller som entreprenörer, där jag står för tron på gränsöverskridanden och styrkan i

variation. Mina signum är hjärta, humor och idéer.

 

K O M P E T E N S E R inspirera, leda, försäljning, inköp, avtal, arbetsmiljö, varuförsörjning, exponering, logistik, lager, inventering, personalansvar/planering, rekrytering, etablering, affärsutveckling, budgetering, kontering, uppföljning, redovisning,

föreläsa, hård-/mjukvara, och administrera alltihop. Gärna i excel. Körkort: AB TAXI.

 

 

F R I T I D O C H E N G A G E M A N G viktigast är familj och daglig motion

D i p l o m                                                    U p p d r a g

Årets uppstickare, Systembolaget 3 ggr    Revisor Pilhagens kollf.

Vägarnas Bästa -99                                   Stödperson Systembolaget

Bäste befälselev GK KA3 -90                    Vice ordf/sekr. Unionen Lund

Guinnes Book Of Records -84                   Sekr. Stiftsgårdsstyrelsen, Lund

E v e n e m a n g: Nobel -92, Globen invigning -89, Svensk Form 100, etc.

 

 

A R B E T S E R F A R E N H E T E R det tar inte längre tid att göra något ordentligt.

Start@uP, marknadsförare/firmatecknare -12 -

VIC Självkem i Visby, platschef -11 - -12

Helrad Diagnostics, marknadsförare -09 - -11

Systembolaget, butikschef -03- -09

Stiftsgården Åkersberg, CEO -02 - 03

Manner & Matters, konsult/firmateckn. -00 -

Häckeberga Slott, konf- rest.chef -97 - -00

Grythyttans Gästtgivaregård, hov. -92 ... -97

Diös Bygg AB, arbetsledare. -89 - -90

BPA Mellersta AB, kalkylator -86 ... -88

Tofta Strandpensionat, serv. -85 ... -10

U T B I L D N I N G A R betyder ringa om du inte kan tänka fritt.

Örebro Universitet, Restaurangprogramet -spec: Marknadsföring, Ekonomi, Statistik. -92 - -95

CET University, Adelaide -spec: Eonology -94

Åsö Gymnasium, Bygg -spec: Nybyggnad -88 - -89

Säveskolan, 3-årig Teknisk -spec: Konstruktion -85 - -88, samt div. ledarutbildningar.

 

R Ö S T E R O M, OCH R E F E R E N S E R

”Jag gifte mig med dig för att jag älskar dig, och jag älskar dig för att du är rolig.” -Nina Gsänger, hustru.

... i mycket stor omfattning bidragit till den mycket positiva utveckling verksamheten haft under sina inledande år.

Ola har mer än väl levt upp till våra förväntningar och var en starkt bidragande faktor till att verksamheten på kort tid

erhöll en del erkännande såsom Sveriges Bästa Bord och Vägarnas Bästa...” -Wilhelm Tham VD Häckeberga Slott AB

 

Robin Ottosson, VIC: 0733- 94 99 67 Malin Andersson, Häckeberga: 0708-74 06 92

Alexander Krohn, Systembolaget: 070-924 04 30 Conny Carlsson; Suderbys: 0733-74 78 60

Emil Abrahamsson, Åkersberg: 070-555 15 82

 

K O N T A K T

Ola Gsänger 070-524 46 36

Allégatan 94 ola,gsanger@telia.com

621 51 VISBY www.startaup.nu/cv.html