Vi hjälper dig att hitta dina och omvärldens förutsättningar:

-Du

-Kunden

-Leverantörer & Personal

-Konjuktur

-Finans

 

 

 

Utifrån intern och extern analys bollar vi tillsammans fram ambitionerna för din

rörelse, och slår fast dem i vision- och målbeskrivningar med strategi och taktik:

Din affärsplan.

 

Här i hittar vi ditt viktigaste verktyg:

Din affärsidé.

Med affärsplanen som grund kan vi tillsammans planera in taktiska aktiviteter, och

fälja upp dem i marknadsplaner byggda på nivåerna operativ, administrativ, samt

institutionell nivå.

Gör rätt saker, på rätt tid!

 Tel: 070-524 46 36 e-mail: info@startaup.nu All Rights Reserved © 2020
Ska vi bolla idéer?